نور صنعت آزما

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/4
فعال
نور صنعت آزما
خرید بدون واسطه و آنلاین تجهیزات آزمایشگاهی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان البرز  ،  شهر کرج  ، زیبادشت-شرکت نور صنعت آزما فردوس
شرکت :
+98 9120580056