نمکی

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/27
فعال
نمکی
راهکار مدیریت هوشمند جمع آوری زباله
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
وبسایت:
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2