نانوپل

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/29
فعال
نانوپل
شتابدهنده تخصصی صنایع پلیمر و پتروشیمی با محوریت فناوری نانو
شتابدهنده
شتابدهنده
فضای کار اشتراکی
فضای کار اشتراکی
نام رسمی شرکت :
فیدار بسپار ارک
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
آدرس دفتر مرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، بزرگراه شهید همدانی، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ساختمان تجاری سازی و نوآوری پلیمر، طبقه دوم
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   3
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  3
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - رئیس هیئت مدیره- مدیر شتابدهنده
هیئت مدیره - نائب رئیس هیئت مدیره- مدیر علمی و آموزشی
هیئت مدیره - مدیرعامل