میوکات

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
فعال
میوکات
پلتفرم ارائه دهنده پک میوه برش خورده و پک های مناسبتی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1396
آدرس دفترمرکزی :
ادمین سایت :
+98 9194997836
وبسایت:
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل