میوه نو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
فعال
میوه نو
فروشگاه اینترنتی میوه و سبزیجات
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
دفتر مرکزی :
+98 21 22374938
مدیر وبسایت :
+98 9213253632
توضیحات بیشتر

میوه نو فروشگاه اینترنتی میوه و سبزیجات سالم در سطح تهران است.