مکتبیران

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/4/3
فعال
مکتبیران
پلتفرم کمک به انتخاب آگاهانه مدرسه
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 21 44854452
توضیحات بیشتر

مکتبیران شرکتی با هدف تغییر و اصلاح دیدگاه والدین است که به انتخاب آگاهانه مدرسه توسط والدین برای فرزندان خود کمک می کند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل