مکان جو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/9/12
فعال
مکان جو
شبکه اجتماعی کسب و کار و حرفه ها
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
ادمین سایت :
+98 0930972305
وبسایت:
توضیحات بیشتر

مکان جو یک شبکه اجتماعی است برای افراد و متخصصین که قابلیت به اشتراک مهارت ها، عکس ها ، پروژه ها ، ... امکانات پسند و نظر گذاری و همچنین یک شبکه اجتماعی است برای کسب و کار هایی که قابلیت به اشتراک گذاری محصولات و موقعیت مکانی ، فرصت ها شغلی و ....دارند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل