موسسه دانش‌بنیان برکت

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/29
فعال
موسسه دانش‌بنیان برکت
سرمایه گذاری خطر پذیر در کسب و کار های نوپا
دانش بنیان
دانش بنیان
سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذار
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، خیابان 29، پلاک 12
دفتر مرکزی :
+98 21 87700888
توضیحات بیشتر

موسسه دانش‌بنیان برکت به‌عنوان بازوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تشکیل شده است. رسالت موسسه برکت ایجاد و گسترش زیست‌بوم و زیرساخت‌های توسعه دانش و فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور بر اساس الگوهای اسلامی ایرانی است.

موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل
سرمایه گذاری های انجام شده
تعداد سرمایه گذاری های انجام شده :   25
1 اجوتک 1396/1/1
2 هاردتک 1396/1/1
3 توسعه کارآفرینی بهمن 1393/1/1
4 مدیریت ثروت ستارگان 1396/1/1
5 آمن کپیتال 1398/1/1
6 ابزارمارت 1396/1/1
7 سامانه های هوشمند کشاورزی والی 1397/1/1
8 نقاشیم 1397/1/1
9 پوشاپ 1397/1/1
10 میوه پلاس 1396/1/1
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 25