موزرا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
فعال
موزرا
شبکه اجتماعی موسیقی
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نام رسمی شرکت :
رازپردازش هوشمند سیمرغ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
ادمین سایت :
+98 9125578197
توضیحات بیشتر

موزرا یک شبکه اجتماعی موسیقی می باشد.