مهد آنلاین

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/2
فعال
مهد آنلاین
سامانه مدیریت مهد کودک و جستجوی آنلاین مهدهای کودک
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل