مهتاب رو سیز

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/11
فعال
مهتاب رو سیز
آرایشی و بهداشتی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1391
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

آرایشی و بهداشتی مهتاب رو سیز در زمینه تولید و بسته بندی لوازم آزایشی و بهداشتی فعالیت دارد. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز فعالیت دارد.