منو آزاد

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/2
غیر فعال
منو آزاد
پلتفرم اینترتی مشاهده، انتخاب، سفارش و تحویل غذای آماده
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل