مرکز نوآوری صنعتی افق

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/7
فعال
مرکز نوآوری صنعتی افق
شتابدهنده تخصصی
شتابدهنده
شتابدهنده
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1400
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 88461477
وبسایت:
توضیحات بیشتر

شتابدهنده مرکز نوآوری صنعتی افق شتابدهنده تخصصی حوزه سخت افزار و نرم افزار می باشد.