مرکز نوآوری بن دا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/28
فعال
مرکز نوآوری بن دا
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه
سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذار
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، بزرگراه نیایش، قبل از خروجی کردستان، شهرک فجر، مرکز نوآوری بن‌دا
ادمین سایت :
+98 9213321232
توضیحات بیشتر

مرکز نوآوری بن دا یک سرمایه گذار خطرپذیر است که در حوزه‌های انرژی، زیست‌فناوری و توسعه کسب و کار در کنار کارآفرینان هستند تا آنها را در توسعه محصول خود کمک کند.

موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل