مرکز شتاب ایده

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/29
فعال
مرکز شتاب ایده
شتابدهنده عمومی
شتابدهنده
شتابدهنده
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 51 38427666
وبسایت:
توضیحات بیشتر

گروه بین المللی شرکت های رازیگر در عرصه راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای جدید و به منظور حمایت از کارآفرینان و ایده‌پردازان جوان کشور پا به عرصه حمایت و هدایت کسب و کارهای نوپا و صاحب ایده در حوزه هنر، معماری، شهرسازی، صنایع ساختمانی، طراحی صنعتی و گردشگری گذارده است.