مدرسه استارتاپ ایران

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
فعال
مدرسه استارتاپ ایران
پلتفرم آموزش مهارت و تکنیک های کارآفرینی و استارتاپی به جوانان در قالب کارگاه
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 21 86094019
توضیحات بیشتر

مدرسه استارتاپ ایران شرکتی فعال با هدف برگزاری کارگاه های مرتبط با آموزش کسب و کار در ایران است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل