مدا آگهی

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/2
فعال
مدا آگهی
ثبت آگهی رایگان آماده به کار ویژه کارجویان
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1399
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
ادمین سایت :
+98 9122170718
توضیحات بیشتر

مداآگهی به ثبت آگهی رایگان آماده به کار ویژه کارجویان می پردازد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل