مدافون

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/9/12
فعال
مدافون
مشاوره پزشکی آنلاین
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1397
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 22774764
ادمین سایت :
+98 9209201301
توضیحات بیشتر

مدافون پلتفرمی (اپلیکیشن) برای پیگیری روند درمان، ارتباط آسان با پزشکان طراز اول کشور و اشتراک دانش بین پزشکان است.