محتوای خوب

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/7/3
فعال
محتوای خوب
سامانه تولید و بازاریابی محتوا بر اساس کلمات کلیدی پیشنهادی کاربر
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 51 38425318
مدیر وبسایت :
+98 9159047916
توضیحات بیشتر

مجموعه محتوای خوب شرکتی فعال در زمینه تولید و بازاریابی محتوا است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل