مجمع طراحان وب و گرافیک ایران

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
فعال
مجمع طراحان وب و گرافیک ایران
فروشگاه و بستر برون سپاری کارهای طراحی و گرافیکی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
وبسایت:
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل