مباشر

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/9/12
فعال
مباشر
پلتفرم مشاوره حقوقی ملکی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 22009310
وبسایت:
توضیحات بیشتر

مباشر در حوزه مشاوره حقوقی ملکی فعالیت دارد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل