ماهور مدیا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/12
غیر فعال
ماهور مدیا
اپلیکیشن کمک آموزشی موسیقی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1396
آدرس دفتر مرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان شریعتی، عاج
مدیر وبسایت :
+98 9391300133
توضیحات بیشتر

ماهور مدیا اپلیکیشن کمک آموزشی موسیقی توسط اساتید مجرب و بنام ایرانی است.