ماهران

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/7/3
غیر فعال
ماهران
حمایت از متخصصان، استادکاران و مشتریان و کارفرمایان
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

ماهران وبسایتی با امکان ارائه خدمات متنوع است که دارای قابلیتهایی از جمله امکان جستجوی متخصصان، استادکاران و خدمات دهنده ها بوسیله مشتریان و کارفرمایان و امکان به مناقصه گذاشتن مناقصه ها برای یافتن بهترین متخصص ها برای انجام کارهای خود و همچنین امکان شرکت در مناقصه ها و ارسال پیشنهادات توسط متخصصان برای مشتریان و کسب درآمد بیشتر است. همچنین امکان مشاهده آگهی های استخدامی توسط افراد جویای کار در آن فراهم می‌باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل