ماد زیست ایرانیان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
فعال
ماد زیست ایرانیان
واردات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
ایمیل :
شرکت :
+98 021 26645264