لوکا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/13
غیر فعال
لوکا
پلتفرم دیجیتال مارکتینگ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 21 66055625
مدیر وبسایت :
+98 9304840329
توضیحات بیشتر

لوکا یک پلتفرم دیجیتال مارکتینگ است که با بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی در زمینه ارتباط با مشتریان الکترونیکی فعالیت دارد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل