قم تور

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/3/1
فعال
قم تور
پلتفرم توسعه صنعت گردشگری قم
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1397
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 25 37727971
ادمین سایت :
+98 9127510616
وبسایت:
توضیحات بیشتر

قم تور محوریت توسعه صنعت گردشگری قم ایجاد شده است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل