فیورگجت

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/8
فعال
فیورگجت
گجت پوشیدنی برای پایش پیوسته دمای بدن
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :