فودیسم

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/2
فعال
فودیسم
دستیار رستوران گردی و کافه گردی در ایران
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
ادمین سایت :
+98 9120125271
توضیحات بیشتر

فودیسم یه شبکه اجتماعی رستوران گردی و کافه گردی است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل