فناوران به آفرین ترنج

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/30
فعال
فناوران به آفرین ترنج
ارائه راهکارهای خدمـات بیمه گری
خلاق
خلاق
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1384
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 89787041
توضیحات بیشتر

شـرکت فنـاوران به آفـرین تـرنج از ســال 1384 در حـوزه فنـاوری اطلاعـاتصنعت بیمه مشغول به فعالیت بوده است.