فروش ها

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/28
فعال
فروش ها
فروشگاه اینترنتی کالا
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1397
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 65551092
ادمین سایت :
+98 9223822398
توضیحات بیشتر

فروش ها یک فروشگاه اینترنتی کالا می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل