فروشگاهان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/7/3
غیر فعال
فروشگاهان
سامانه ایجاد فروشگاه آنلاین
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 31 37791297
دفترمرکزی :
+98 21 77034284
توضیحات بیشتر

فروشگاهان یک ارائه‌دهنده بستر فروشگاه اینترنتی است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل