فرفرک

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/13
فعال
فرفرک
پلتفرم عرضه اسباب بازی های استاندارد برای کودکان 2 تا 7 سال
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1393
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 28423306
توضیحات بیشتر

مجموعه فرفرک به معرفی و عرضه اسباب بازی های استاندارد پرداخته است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل