فرش ماهریس

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/28
فعال
فرش ماهریس
فروشگاه آنلاین فرش
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1354
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 88530459
وبسایت:
توضیحات بیشتر

فرش ماهریس در سال 1354 تاسیس شد و از آن زمان به تولید فرش‌های ماشینی اقدام کرد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل