فراکتاب

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/13
فعال
فراکتاب
فروشگاه محتوای دیجیتال بر بستر موبایل
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1391
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 32299050
توضیحات بیشتر

فراکتاب تجربه متفاوت صوت همگام با متن و ترکیبی از یک کتابخانه و کتابخوان است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل