فرانفت

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/9/16
فعال
فرانفت
آموزشگاه مجازی صنعت نفت ایران
استارتاپ
استارتاپ
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1397
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

فرانفت پلتفرم برنامه ریزی، مشاوره و تأمین منابع علمی مهندسی نفت می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   2
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل