فراجهش

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/11
فعال
فراجهش
پلتفرم مدیریت مصرف و تفکیک آب و انرژی مجتمع‌های مسکونی
نام رسمی شرکت :
فراجهش گستران
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 21 66054637
توضیحات بیشتر

تیم فراجهش از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شده و اولین محصول هوشمند خود را در زمینه مدیریت مصرف و تفکیک آب و انرژی مجتمع‌های مسکونی با کنتور های تجمیعی با نام تجاری SepTech به عرصه تولید رسانده است. اپلیکیشن طراحی شده اطلاعات مصرف مشترکین و هزینه انرژی مصرف شده را در تلفن همراه مشترکین به نمایش می گذارد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل
خدمات شتاب دهی دریافت شده
تعداد خدمات شتاب دهی دریافت شده :   1
1 ستاک آموزش , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1