فاکتور

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/6/29
فعال
فاکتور
نرم افزاری برای انجام امور مختلف مالی، اداری و شخصی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

فاکتور نرم افزاری رایگان برای انجام امور مختلف مالی، اداری و شخصی است که در آن می‌توان سریع و آسان برگه یا فرم مورد نظر را ایجاد کرد، آن را نگهداری کرد و انواع محاسبات را بصورت آنی و دقیق روی آن انجام داد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل