فارستوپی

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
فعال
فارستوپی
پلتفرم پرداخت خرد بین المللی با استفاده از رمز ارز ها
خلاق
خلاق
نام رسمی شرکت :
راهکار بعد ششم
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

فارستوپی یک سامانه پرداخت های خرد بین المللی می باشد.