عطشان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1399/12/7
فعال
عطشان
سامانه ای در راستای پیشنهاد نزدیک ترین اماکن مذهبی و یا مراسم های مذهبی به کاربر
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

عطشان سامانه ای است که با در نظر گرفتن موقعیت کنونی شخص نزدیک ترین اماکن مذهبی و یا مراسم های مذهبی را به او پیشنهاد میدهد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل