طب مد توریسم

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/9/12
فعال
طب مد توریسم
خدمات گردشگری سلامت
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
بیشتر از 100 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 88514476
توضیحات بیشتر

شرکت عصرطب بین الملل با نام تجاری “طب مد توریسم” فعالیت خودرا در سال 1395 با تمرکز بر فعالیت های گردشگری سلامت (تورسم درمانی) آغاز کرد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل