ضمیمه

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
فعال
ضمیمه
اخبار و مقالات آموزشی حوزه بازاریابی و تبلیغات دیجیتال
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل