صندوق نوید

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/5
فعال
صندوق نوید
بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر کمیته امداد امام خمینی
سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذار
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، میدان آزادی، ابتدای جاده مخصوص کرج، کمیته امداد امام خمینی (ره)
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
سرمایه گذاری های انجام شده
تعداد سرمایه گذاری های انجام شده :   2
1 فن آسا 1399/3/5
2 کیا الکترونیک بوتیا  1399/2/3
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 2 از 2