صدها

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/3/1
فعال
صدها
پلتفرم معرفی و عرضه صنایع دستی و هنر ایرانی و معرفی هنرمندان ایران
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1399
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 31 45642089
ادمین سایت :
+98 9134190415
ادمین سایت :
+98 9134190415
توضیحات بیشتر

صدها پلتفرم معرفی و عرضه صنایع دستی و هنر ایرانی و معرفی هنرمندان ایران می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل