صبا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/8
فعال
صبا
سامانه اطلاعاتی صنایع بالا دستی ایران
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نام رسمی شرکت :
اطلاعات صنایع کاوش تدبیر خاورمیانه
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1399
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان ولیعصر (عج)، روبروی سینما آفریقا
ایمیل :
ادمین سایت :
+98 9332917058
توضیحات بیشتر

صبا یک سامانه اطلاعاتی صنایع بالا دستی ایران می باشد.