شیشپک

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
فعال
شیشپک
نرم افزار مشاوره ورزشی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفتر مرکزی :
ادمین سایت :
+98 9121008342
توضیحات بیشتر

شیشپک یک پلتفرم شامل مربیان، متخصصین تغذیه و صاحبان اماکن ورزشی در ایران است که ارتباطات میان ایشان را تسهیل کرده است و بستری برای ارائه خدمات توسط ایشان ایجاد می‌کند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل