شسرپ

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/8
فعال
شسرپ
اتاق فکر و کارگاه اجتماعی
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نام رسمی شرکت :
گروه پیش رانه رویان ما
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

شسرپٌ یک پلتفرم در راستای طراحی و پیاده سازی محتوا در قالب رویداد و محصول با رویکرد کارآفرینی اجتماع می باشد.