شریک مامان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1399/12/7
فعال
شریک مامان
بازارچه اینترنتی صنایع دستی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

وب سایت شریک مامان یک بازارچه محلی اینترنتی است .

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل