شریک شو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
غیر فعال
شریک شو
پلتفرم اشتراک‌گذاری فضای کار
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1393
آدرس دفتر مرکزی :
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل