شباویز

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1399/5/25
فعال
شباویز
شبکه‌ی اجتماعی کتاب‌خوان‌ها و علاقه مندان به مطالعه
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

باشگاه فرهنگی شباویز با استفاده از امکانات فضای مجازی و با رو‌ش‌های تکنولوژیک ، به مسائل فرهنگی و کتابخوانی پرداخته است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل