سپهر دنتال

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/7
فعال
سپهر دنتال
فروش و تولید تجهیزات دندانپزشکی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان آزادی خیابان اوستا ( قبل از پاساژکاوه) پلاک 40
شرکت :
+98 021 66929664